Thiết kế website về tâm linh và giới thiệu du lịch về Hồ Kẻ Gỗ, giao diện hiện đại, màu sắc phù hợp với không gian xanh

Thành phần:
- Giao diện web: màu xanh
- Slideshow: Tùy biến theo giao diện, hỗ trợ các trình duyệt đặc biệt là safari
- Tin tức theo các kiểu hiện đại nhất hiện nay (tâm linh, lịch sử, du khảo ..)
- Giới thiệu về phối cảnh của khu tâm linh dự định xây dựng
- Video: Tập hợp các video liên quan đến cảnh quan và sinh thái... về hồ Kẻ Gỗ