Thiết kế website cho hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam

Website được thiết kế dành cho hiệp hội với giao diện hiện đại với các thành phần như sau:

  • jQuery v3.4.1
  • Bootstrap v5.3
  • Font Awesome v6
  • T4 Framework
  • Google API Client

Giao diện được thiết kế phong thủy

Bố trí các vị trí dạng tin tức, tạp chí.

  • Slideshow
  • Tin tức với thumbnail ảnh
  • Tin theo chuyên mục
  • Đăng ký thành viên hiệp hội online