Extensions

Extensions (1)

Thứ hai, 07 Tháng 10 2013 00:00

VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Module

Được viết bởi

VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Module là mô đun dành cho Joomla quy đổi tỷ giá ngoại tệ USD, EURO, Yên ... sang VNĐ. Mô đun (module) tỷ giá vàng (SJC) cập nhật định kỳ