Gói ngôn ngữ Tiếng Việt cho các phiên bản Joomla 5.x

Được dịch bởi cộng đồng sử dụng Joomla

Ngôn ngữ được dịch mang tính phổ dụng dùng nhiều trong các loại trang web.

Cập nhật thường xuyên theo phiên bản Joomla 4.x

Hỗ trợ hàm transliterate để tự động tạo Alias Tiếng Việt không dấu trong các tiêu đề của (Article, K2, Menu ....)

Gói Tiếng Việt cho Joomla

Phiên bản hiện tại đang cập cho Joomla 4.2.0

Tải gói Tiếng Việt cho Joomla tại đây