Website được thiết kế dành cho hiệp hội với giao diện hiện đại với các thành phần như sau:

  • jQuery v3.4.1
  • Bootstrap v5.3
  • Font Awesome v6
  • T4 Framework
  • Google API Client

Giao diện được thiết kế phong thủy

Bố trí các vị trí dạng tin tức, tạp chí.

  • Slideshow
  • Tin tức với thumbnail ảnh
  • Tin theo chuyên mục
  • Đăng ký thành viên hiệp hội online