Thứ hai, 07 Tháng 10 2013 00:00

VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Module

VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Module là mô đun quy đổi tỷ giá ngoại tệ USD, EURO, Yên ... sang VNĐ. Mô đun (module) tỷ giá vàng (SJC) cập nhật định kỳ

Chuyên mục Extensions