Cách tự quy đổi tỷ giá ngoại tệ, không dùng tỷ giá do paypal quy định

Chuyên mục Tin tức
Thứ hai, 07 Tháng 10 2013 00:00

VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Module

VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Module là mô đun dành cho Joomla quy đổi tỷ giá ngoại tệ USD, EURO, Yên ... sang VNĐ. Mô đun (module) tỷ giá vàng (SJC) cập nhật định kỳ

Chuyên mục Extensions