Print this page
Friday, 05 June 2020 10:30

Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam

Written by

Thiết kế website cho hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam

Website được thiết kế dành cho hiệp hội với giao diện hiện đại với các thành phần như sau:

 • jQuery v3.4.1
 • Bootstrap v4.4.1
 • Font Awesome v5.13.0
 • T4 Framework

Giao diện được thiết kế phong thủy

Bố trí các vị trí dạng tin tức, tạp chí.

 • Slideshow
 • Tin tức với thumbnail ảnh
 • Tin theo chuyên mục
 • Đăng ký thành viên hiệp hội online

 

vfca-gtmetrix_01.png vfca-gtmetrix_02.png vfca-mobile_01.png

vfca-mobile_02.png vfca-mobile_03.png vfca-mobile_04.png

vfca-mobile_05.png vfca-mobile_06.png vfca-mobile_07.png

vfca-mobile_08.png vfca-mobile_09.png vfca-mobile_10.png

vfca-mobile_11.png vfca-mobile_12.png vfca-mobile_13.png

vfca-mobile_14.png vfca_01.png vfca_02.gif

vfca_03.gif

Additional Info

 • Language: PHP, Html
 • Frameworks: Joomla 3.x.x
 • Database: MySQL
 • Year: 2019
Read 4823 times
VietPublic

Thiết kế website

https://vietpublic.net