Print this page
Wednesday, 30 October 2019 14:07

Công ty cổ phần Slim Up Việt Nam

Written by

Trang web làm đẹp được thiết kế trên nền tảng WordPress với các công cụ hỗ trợ SEO, Dịch vụ với nhiều tính năng đặc biệt

Trang web được thiết với màu xanh phù hợp với phong thủy với nội dung sau

- Dịch vụ (các dịch vụ giảm béo, giảm mỡ thừa ..)

- Gói dịch vụ (Gói đơn giản đến cao cấp ..)

- Công nghệ (Máy móc công nghệ làm đẹp ..)

- Tin tức (Chia sẻ thông tin làm đẹp )

- Liên hệ (Thông tin của trung tâm giảm béo: điện thoại, email, và gửi email trực tiếp)

Trang chủ bố trí các phần:

- Header: Logo và Thông tin liên hệ

- Slideshow: các chữ là text để dễ tìm kiếm, có thể dùng nhiều ảnh tách rời trên một slide

- Tại sao khách hàng lựa chọn

- Các dịch vụ

- Tin tức làm đẹp

- Bản đồ

...

Phiên bản 2: Màu chủ đạo là Navi và màu mộc

Phiên bản 1: Màu xanh lá

 

 

00slimupcenter-home_01.png 00slimupcenter-home_02.png 00slimupcenter-home_03.png

00slimupcenter-home_04.png 01slimupcenter-about-us_01.png 01slimupcenter-about-us_02.png

01slimupcenter-about-us_03.png 01slimupcenter-about-us_04.png 02slimupcenter-sevices_01.png

02slimupcenter-sevices_02.png 03slimupcenter-packages_01.png 03slimupcenter-packages_02.png

03slimupcenter-packages_03.png 04slimupcenter-promotion_01.png 05slimupcenter-news_01.png

05slimupcenter-news_02.png 05slimupcenter-news_03.png 06slimupcenter-contact_01.png

1slimupcenter-homepage_01.png 1slimupcenter-homepage_02.gif 1slimupcenter-homepage_03.gif

1slimupcenter-homepage_04.gif 2slimupcenter-about-us_01.png 2slimupcenter-about-us_02.png

2slimupcenter-about-us_03.png 3slimupcenter-services_01.png 3slimupcenter-services_02.png

3slimupcenter-services_03.png 4slimupcenter-service-packs_01.png 4slimupcenter-service-packs_02.png

4slimupcenter-service-packs_03.png 5slimupcenter-news_01.png 5slimupcenter-news_02.png

5slimupcenter-news_03.png 6slimupcenter-contact_01.png 6slimupcenter-contact_02.png

7slimupcenter-promotion_01.png 8slimupcenter-technology_01.png 8slimupcenter-technology_02.png

Additional Info

  • Language: PHP, Html
  • Frameworks: WordPress
  • Database: MySQL
  • Year: 2019
Read 5794 times
VietPublic

Thiết kế website

https://vietpublic.net