Cách tự quy đổi tỷ giá ngoại tệ, không dùng tỷ giá do paypal quy định

Đăng trong Tin tức
Thứ hai, 07 Tháng 10 2013 00:00

VP Tỷ Giá - Giá vàng - Free Module

Mô đun (module) quy đổi tỷ giá ngoại tệ USD, EURO, Yên ... sang VNĐ. Mô đun (module) tỷ giá vàng (SJC) cập nhật định kỳ

Đăng trong Extensions